Vad gör en naprapat?

 Öka funktion i muskler och leder med hjälp av:

 • undersökning

 • diagnostisering

 • behandling

 • prehab/rehabilitering

Kärnan i naprapati är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin tillsammans med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion.
När jag får in en patient med ett besvär (med eller utan smärta) börjar jag alltid med att fråga efter sjukdomshistoria, eller anamnes som man säger inom vården. Anamnesen är viktig och ger mig nyttig information om varför man som patient söker till mig, hur länge man har haft besväret samt andra frågor för att ge mig en sån bra bild som möjligt. I sjukdomshistorien behöver man också bl a som patient berätta om det äts mediciner för tillfället eller har gjorts tidigare. Jag som naprapat behöver identifiera eventuella kontraindikationer för vidare behandling.
Sökorsaken tillsammans med sjukdomshistorien hjälper mig att rikta min undersökning till besvärande området. Andra områden kan också vara relevanta till varför du har ont/har besväret. När jag gör de riktade testerna baserat på sjukdomshistorien har jag alltid en röd tråd om v a d det är jag vill undersöka och testa för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. En helhetsbild är alltid mitt mål.
Därefter gör jag behandling och går igenom efteråt hur vi tillsammans som naprapat och patient kan förebygga att detta kommer tillbaka.
Mitt främsta verktyg för behandling är mina händer och jag använder mig av flera behandlingsformer för leder och muskler.
Behandlingsformerna kan exempelvis vara mobilisering, manipulation samt även massage och stretching. En annan typ av behandlingsform som många naprapater vidareutbildar sig med efter utbildningen är nålbehandling som kallas dry needling. Dry needling kan användas mot muskelsmärta och besvär i senor.
Är du mer nyfiken på naprapatyrket och vår utbildning kan du besöka Svenska Naprapatförbundet eller Naprapathögskolans hemsida.

 

 

Vad är mina erfarenheter som naprapat?

Här punktar jag upp kurser/utbildning jag fått med mig under åren som aktiv naprapat.

 

 • 4 års utbildning från 2008 till 2012
 • vidareutbildningskurs i strukturell/funktionell diagnostik och behandlingsstrategier för länd-torakal-cervikalrygg 7-8 dec 2012
 • fortsatt utbildning för övre extremitet i strukturell och funktionell diagnostik 26-27 okt 2012
 • fortbildningskurs i behandlingsstrategier och diagnostik nedre extremitet  7-8 mars 2013
 • kurs avancerad dry needling 1-2 mars 2013
 • fascia hands on workshop med Dr Robert Schleip 18-19 jan 2013
 • specifik riktad kurs skivstångsträning för rehabilitering och prestation 30 nov 2016
 • 3D funktion modul 1-7: Bli en bättre tränare; introduktion och principer 13 juni 2016
 • pre kongress cognitive functional therapy 19 april 2018